Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Βρεφικό Τμήμα

Παπάκια

Γιώτα Βορεάκου – Βαΐα Πλιασσα

Μεταβρεφικό Τμήμα

Αλεπουδάκια

Κατερίνα Οικονόμου

Παιδικός Σταθμός

Ελέφαντες

Γιώτα Τιλκερίδου

Λουλουδάκια

Βενετία Οικονομάκη

Νούφαρα

Ειρήνη Ξάνθου

Προνήπιο

Αστεράκια

Έλλη Πολυκάρπου

Φεγγαράκια

Κωνσταντίνα Γιαννακοδήμα

Νηπιαγωγείο

Χελιδόνια

Αγγελική Τσουκαλά

Κύκνοι

Νεφέλη Καρέλια