Προνήπια

Έλλη Πολυκάρπου, Αστεράκια

Κωνσταντίνα Γιαννακοδήμου, Φεγγαράκια