Νέα-Δράσεις

Η εκπαίδευση των νηπιαγωγών μας συνεχίζεται

Οι νηπιαγωγοί παρακολούθησαν το επιμορφωτικό σεμινάριο “Η πρακτική μάθηση στο νηπιαγωγείο και το παιχνίδι”, που υλοποιήθηκε από την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κα Φωτεινή Αζναουρίδου.