Μετασχολικές Δραστηριότητες

Γινόμαστε προγραμματιστές
27 Νοεμβρίου, 2021

Τα χελιδόνια ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα προγραμματισμού, που συμμετείχαμε με το Νηπιαγωγείο Νεοχωρούδας. Ο Τίτλος της δραστηριότητας…