Εκπαίδευση

Μαθαίνοντας τον κύκλο του νερού.

27 Νοεμβρίου, 2021

Τα χελιδόνια ολοκλήρωσαν το πρώτο εργαστήριο δεξιοτήτων, από το θεματικό κύκλο “Δημιουργώ και Καινοτομώ”. Θέμα του ήταν “Ο κύκλος του νερού”. Σκοπός του εργαστηρίου ήταν να κατανοήσουν τα παιδιά τη σπουδαιότητα του νερού στη ζωή μας. Μέσα από τις οργανωμένες δραστηριότητες καταφέραμε να καλλιεργηθεί η περιβαλλοντική τους συνείδηση και να μάθουν να σέβονται το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζουν και τον υδάτινο κόσμο. Τα παιδιά σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικούς υλοποίησαν πειράματα τα οποία τους έμαθαν να παρατηρούν και να εκφράζουν προφορικά τις προβλέψεις τους, τις εκτιμήσεις τους και τα συμπεράσματά τους. Οι γλωσσικές δραστηριότητες βοήθησαν ώστε να εμπλουτιστεί το λεξιλόγιό τους και οι γνωστικοί τους ορίζοντες καθώς και να έρθουν σε επαφή με σχετικά κείμενα: ποιήματα, εικονόλεξα, παραμύθια… που σχετίζονται με το νερό. Το επιτραπέζιο παιχνίδι και οι προμαθηματικές ασκήσεις τους έκαναν να εξασκηθούν , στο να μετρούν , να ομαδοποιούν, να σειροθετούν, να απαριθμούν. Τέλος, τα παιδιά έζησαν τη χαρά της προσωπικής δημιουργίας, μέσα από ποικίλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες.