Εργαστήριο Δεξιοτήτων

Ο κύκλος του νερού

30 Νοεμβρίου, 2021

Από  πού είσαι, ποταμάκι; 
Από κείνο το βουνό.
Πώς τον λέγαν τον παππού σου;
Σύννεφο στον ουρανό.
Ποια είναι η μάνα σου;
Η μπόρα.
Πώς κατέβηκες στη χώρα;
Τα χωράφια να ποτίσω και τους μύλους να γυρίσω.
Στάσου να σε ιδούμε λίγο,
ποταμάκι μου καλό. 
Βιάζομαι πολύ να φύγω,
ν’ ανταμώσω τον γιαλό!
Με αυτό το τραγούδι ξεκίνησε το project μας για το κύκλο του νερού στις τάξεις του Προνηπίου.  Αρχικά θέσαμε κάποιες ερωτήσεις στα παιδιά ώστε να δούμε τις προυπάρχουσες γνώσεις τους σχετικά με το θέμα – γιατί βρέχει ,  πώς δημιουργούνται τα σύννεφα, που πάει το νερό της βροχής; Την απάντηση έρχεται να μας δώσει το παραμύθι με τίτλο ” Οι περιπέτειες του Σταγονούλη”. Οι μαθητές καλούνται να βάλουν σε σειρά τα γεγονότα του παραμυθιού , έτσι ώστε να κατανοήσουν καλύτερα το κύκλο του νερού. Προκειμένου να κατανοήσουν οι μαθητές μας την αλλαγή της κατάστασης του νερού πραγματοποιήθηκαν πειράματα (συμπύκνωση, εξάτμιση). Η θεματική μας ολοκληρώθηκε με ψυχοκινητικά και μουσικοκινητικα παιχνίδια αλλά και εικαστικές δημιουργίες.