Νέα-Δράσεις

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2022-2023

3 Αυγούστου, 2022

Αγαπητοί γονείς θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ξεκίνησε η
ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των
ενδιαφερόμενων στο Πρόγραμμα της Δράσης «Προώθηση και
υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική
εκπαίδευση  περιόδου 2022-2023».
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι την
Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022.
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται
μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
(www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr) με τη χρήση των κωδικών
Taxisnet. Η εφαρμογή θα είναι προσβάσιμη και από κινητό
τηλέφωνο ή τάμπλετ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα
που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς,
επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και
παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών, εφήβων και
ατόμων με αναπηρία, που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών
τους, σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.
Κριτήρια μοριοδότησης και επιλογής είναι η οικογενειακή και
οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα φορολογικού
έτους 2021).
Ο τρόπος κι η διαδικασία υποβολής και ολοκλήρωσης της
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης καθώς και οι τεχνικές
λεπτομέρειες για την άντληση ή την επαλήθευση των
απαιτούμενων στοιχείων, περιγράφονται στην Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Περισσότερες πληροφορίες
παρέχονται τηλεφωνικά από τα αντίστοιχα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
(Αθήνα: 213-1320600).
Πώς θα κάνετε αίτησηΓια την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή είναι απαραίτητη η
κατοχή των κωδικών Taxisnet αποκλειστικά της/του
αιτούσας/ντα. Η πλειοψηφία των στοιχείων που απαιτούνται θα
αντληθούν αυτόματα, από διεπαφές με Πληροφοριακά Συστήματα,
μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.
Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνικά από τα
αντίστοιχα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (Αθήνα: 213-1320600 –
email επικοινωνίας: helpdeskchildhood@eetaa.gr ).