Εκπαίδευση

Στόχος του πρότυπου Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου

Αγαπητοί γονείς, καλωσορίσατε στο Νηπιαγωγείο μας. Τα παιδιά σας
που θα ξεκινήσουν τη φοίτηση τους στο σχολείο μας , θα βρίσκονται
πλέον στη μεγάλη αγκαλιά των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητρόπολης
Πειραιώς, μια αγκαλιά από εκπαιδευτικούς και ειδικούς που
ενδιαφέρονται ουσιαστικά για το παιδί.
Το νηπιαγωγείο, αμέσως μετά την οικογένεια, είναι ο κύριος φορέας
κοινωνικοποίησης. Μέσα από ελκυστικά και κατάλληλα διαμορφωμένα
περιβάλλοντα, τα παιδιά γνωρίζουν τον κόσμο και αυτό είναι το βασικό
κίνητρο για τη μάθηση σε αυτές τις ηλικίες. Γι’ αυτό φροντίζουμε να
έχουν πολλά ερεθίσματα μέσα από κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και
παροχές που θα εγείρουν το ενδιαφέρον τους.
Αναμφισβήτητα, η προσχολική εκπαίδευση είναι ένας από τους πιο
σημαντικούς σταθμούς στη ζωή των παιδιών. Η αποστολή του Παιδικού
Σταθμού και του Νηπιαγωγείου είναι να προετοιμάσει τα παιδιά για τη
ζωή, προσφέροντας τους κοινωνική, συναισθηματική , πνευματική και
ψυχοκινητική αγωγή.
Σε αυτή την ηλικία που δομείται ακόμα ο χαρακτήρας και η
προσωπικότητα των μαθητών, είμαστε εδώ για να τους
μεταλαμπαδεύσουμε αρχές και αξίες σημαντικές για τη ζωή, που θα τους
καταστήσουν μελλοντικά ευσυνείδητους πολίτες με ενδιαφέρον και
αγάπη προς το συνάνθρωπο, τη κοινωνία και το περιβάλλον. Ακόμη, η
ενδυνάμωση της χριστιανικής μας πίστης και της εθνικής μας συνείδησης
είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διδασκαλίας μας. Το σχολείο μας έχει
ελληνορθόδοξα χρώματα, βρίσκεται κοντά στην εκκλησιαστική
παράδοση και αυτή θέλει να την μεταλαμπαδεύσει στα παιδιά. Ο
παιδικός νους και η παιδική καρδιά περιμένουν σαν ένα αφράτο χώμα
τους σπόρους της πίστης, της ευσέβειας και της αγάπης. Στόχος μας είναι
η διαμόρφωση μιας ορθόδοξης χριστιανικής συνείδησης και αυτό στη
προσχολική ηλικία γίνεται μέσω εικαστικών δραστηριοτήτων,
πρωτότυπων τραγουδιών και βιώνοντας εμπειρίες της εκκλησιαστικής
ζωής . Σε αυτό το κομμάτι βοηθάει η εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους,
που βρίσκεται στο προαύλιο του σχολείου μας. Εκεί μπορούν να έρθουν
σε μία πρώτη γνωριμία με την εκκλησία και τον ιερέα.