Δραστηριότητες

Χρόνια πολλά από τα “Αστεράκια”

27 Μαρτίου, 2023

Άσπρη-γαλάζια, σωστή ζωγραφιά,
σαν τ’ ουρανού το χρώμα,
ξέρεις -στ’ αλήθεια- να κάνεις θεριά
και τους δειλούς ακόμα.